ไลฟ์สไตล์ในย่านบางโพเต็มไปด้วยความน่าสนใจและสีสัน นี่คือย่าน
ศักยภาพแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและยังมีจุดเด่นที่ใกล้ชิดแม่นำ้เจ้าพระยามากกว่าย่านอื่นๆ ทั้งยังเดินทางไปสู่ทุกที่หมายได้อย่างรวดเร็วด้วย MRT และทางด่วนศรีรัชใหม่ บางโพ จึงเป็นโลเคชั่นที่ตอบโจทย์แบบทั้งความสะดวกสบายและไลฟ์สไตล์ของคนเมือง

  • ศูนย์การค้า Gateway บางซื่อ
  • โรงพยาบาลบางโพ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  • โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
  • โรงเรียนราชินีบน
  • โรงเรียนโยธินบูรณะ
  • โรงเรียนเซนต์ฟรังซัสซาเวียร์คอนแวนต์